Ο κύκλος μου είναι ασταθής και κυμαίνεται από 25 έως και 40 ημέρες. Πρέπει να ανησυχήσω;

Ο κύκλος μου είναι ασταθής και κυμαίνεται από 25 έως και 40 ημέρες. Πρέπει να ανησυχήσω;

Η αστάθεια του κύκλου είναι συνήθως ορμονικής αιτιολογίας και μια συχνή αιτία είναι οι πολυκυστικές ωοθήκες. Θα πρέπει να γίνει ένας λεπτομερής ορμονικός έλεγχος καθώς και ένα υπερηχογράφημα γεννητικών οργάνων προκειμένου να φανεί το πρόβλημα και να πάρετε την ανάλογη αγωγή