Γονιμοποίηση

Η λειτουργία της ανθρώπινης αναπαραγωγής έχει σαν σκοπό την ένωση του ωαρίου που παράγεται από ένα θηλυκό οργανισμό και του σπερματοζωαρίου, που παράγεται σε ένα αρσενικό οργανισμό. Το ωάριο παράγεται στην ωοθήκη, απελευθερώνεται με την  ωορρηξία και περνάει στην σάλπιγγα. Τα σπερματοζωάρια παράγονται στον όρχη και  κατά την διάρκεια της εκσπερμάτισης αφήνονται στον κόλπο.

Περνούν από τον τράχηλο στην κοιλότητα της μήτρας και από εκεί στη σάλπιγγα όπου θα γίνει η γονιμοποίηση. Μετά τη γονιμοποίηση, το έμβρυο επιστρέφει μέσα στη μήτρα και  εμφυτεύεται σε κάποιο σημείο μέσα στο ενδομήτριο. Στη συνέχεια αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και χωρίζεται σε δυο τμήματα, από τα οποία το ένα εξελίσσεται σε έμβρυο και το άλλο στον πλακούντα και τους υμένες.