Γυναικολογικές Επεμβάσεις

Οι Γυναικολογικές Επεμβάσεις που εκτελούμε διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας: Διατομή Διαφράγματος, Διατομή μήτρας σχήματος – Τ,
Εκτομή πολύποδα/ων
Εκτομή ινομυώματος
Καυστηρίαση / εξάχνωση ενδομητρίου.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
Υστερεκτομή
Αφαίρεση ινομυωμάτων
Λύση συμφύσεων
Εκτομή ενδομητριωμάτων (κύστες ενδομητρίωσης στις ωοθήκες), εξάχνωση / καυστηρίαση
Εξάχνωση / καυστηρίαση ενδομητρίωσης στα σπλάχνα και γύρω όργανα
Θεραπεία εν τω βάθει περιτοναϊκής ενδομητρίωσης
Αφαίρεση κύστης ωοθήκης (δερμοἳδής, κλπ)
Αφαίρεση σαλπίγγων
Πλαστική σαλπίγγων
Νεοσαλπιγγοστομία
Ιεροκολποπεξία

ΚΟΛΠΙΚΕΣ
Απόξεση του ενδομητρίου και εκκένωση της ενδομήτριας κοιλότητας
Κολπική υστερεκτομή
Διόρθωση κυστεοκήλης και ορθοκήλης (Πρόσθια και οπίσθια κολπορραφία)
Χειλεοπλαστική
Κολποπεξία

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
Υστεροσκόπηση / Διαστολή τραχήλου και απόξεση ενδομητρίου
Κολποσκόπηση
LEETZ καυστηρίαση του τραχήλου της μήτρας
Κωνοειδής εκτομή του τραχήλου της μήτρας
Αφαίρεση / εξάχνωση κονδυλωμάτων
LASER για βλάβες του αιδοίου και του κόλπου
Ριζική υστερεκτομή για το καρκίνο του τραχήλου
Υστερεκτομή, αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή, λεμφαδενεκτομή, αφαίρεση επιπλόου για τον καρκίνο του ενδομητρίου
Υστερεκτομή, αμφοτερόπλευρη ωοθηκεκτομή, λεμφαδενεκτομή, αφαίρεση επιπλόου για τον καρκίνο ωοθήκης