Κολποσκόπηση

Κολποσκόπηση είναι ο έλεγχος του τραχήλου της μήτρας με το κολποσκόπιο , ένα μικροσκόπιο όπου χρησιμοποιεί μεγέθυνση 6-40 φόρες μεγαλύτερη του πραγματικού μεγέθους. Εφαρμόζεται διάλυμα οξικού οξέος 5% και ιωδίου στην επιφάνεια του τραχήλου, προκειμένου να απεικονιστούν παθολογικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται ανώδυνα το τραχηλικό επιθήλιο και την αγγείωση του. Βιοψία είναι η λήψη, με μια ειδική λαβίδα, ιστού από τις ύποπτες περιοχές που έχουν εντοπιστεί με την κολποσκόπηση ούτως ώστε να εξεταστούν ιστολογικά. Η λήψη βιοψιών γίνεται στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης και είναι ανώδυνη.