Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση ανήκει στις σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους ελάχιστης παρέμβασης. Η λαπαροσκοπική εγχείρηση περιλαμβάνει μια ή περισσότερες μικρές τομές (5-15 χιλιοστών) μέσω των οποίων περνάνε ειδικά λεπτά χειρουργικά εργαλεία. Ο εξειδικευμένος σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις χειρουργός μπορεί να δει μέσα στην κοιλιά, με την βοήθεια του λαπαροσκόπιου το οποίο είναι ένα είδος τηλεσκοπίου με ισχυρό φως. Το λαπαροσκόπιο συνδέεται με ειδική κάμερα ούτως ώστε η επέμβαση να προβάλλεται σε οθόνη και με τον τρόπο αυτό ο χειρουργός να μπορεί να εκτελέσει την επέμβαση. Προκειμένου τα ενδοκοιλιακά όργανα να απεικονίζονται ευκρινώς και να μπορούν να γίνονται οι χειρισμοί της επέμβασης, πριν την εκτέλεση των τομών η κοιλιά γεμίζει με CO2 μέσω μικρής οπής στον ομφαλό.

Το μεγαλύτερο μέρος των γυναικολογικών επεμβάσεων μπορεί να εκτελεστεί λαπαροσκοπικά με ασφάλεια και πολλαπλά οφέλη , τα κυριότερα από τα οποία είναι :
• Μικρότερες τομές με πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
• Σημαντικά μικρότερη απώλεια αίματος
• Σημαντικά ηπιότερος πόνος
• Μικρότερη πιθανότητα φλεγμονών και εσωτερικών συμφύσεων
• Μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικής κήλης
• Μικρότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο
• Μικρότερος χρόνος ανάρρωσης και ταχύτερη επάνοδος στην εργασία

Οι γυναικολογικές επεμβάσεις που μπορούν με ασφάλεια να εκτελεστούν λαπαροσκοπικά είναι :
• Διερεύνηση της βατότητας των σαλπίγγων (με έγχυση κατάλληλης χρωστικής) και εγχείρηση των σαλπίγγων για τη θεραπεία της υπογονιμότητας που προκαλείται από απόφραξή τους.
• Αφαίρεση σάλπιγγας, ολόκληρης ή τμήματος αυτής, λόγω εξωμητρίου κύησης
• Αφαίρεση ωοθήκης
• Αφαίρεση κύστης ωοθήκης
• Αφαίρεση ινομυωμάτων
• Αφαίρεση σώματος μήτρας (υφολική υστερεκτομή) με ή χωρίς αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων
• Αφαίρεση της μήτρας και του τραχήλου (ολική υστερεκτομή) με ή χωρίς αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων
• Θεραπεία της ενδομητρίωσης (αφαίρεση ενδομητριωσικών κύστεων, αφαίρεση ενδομητριωσικού ιστού)
• Λύση συμφύσεων
• Ανόρθωση μήτρας ή κολπικού κολοβώματος σε περιπτώσεις πρόπτωσης
• Εγχείρηση καρκίνου της μήτρας και του τραχήλου σε πρώιμα στάδια.