Υστεροσκοπικές Επεμβάσεις

Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας: Διατομή Διαφράγματος, Διατομή  μήτρας σχήματος – Τ,
Εκτομή πολύποδα/ων
Εκτομή ινομυώματος
Καυστηρίαση / εξάχνωση ενδομητρίου.